Contact

Slum Kids Thailand
Triangelstraat 8
5642 RS Eindhoven
06 14895811 (Marloes)
sawasdee@slumkidsthailand.org 

KvK: 85567787
RSIN: 863668549

Het Bestuur:
Marloes van Rens – voorzitter
Celeste Dalhuijsen – penningmeester
Vacature – secretaris

De stichting heeft ten doel:
a. het helpen van kinderen in sloppenwijken in Thailand;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door kinderen en hun families armoedevrij op te laten groeien met perspectief op een betere toekomst en voorts met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Beloningsbeleid: conform artikel 3.2 van de statuten wordt aan de bestuursleden geen beloning toegekend.

Indien het bestuur besluit tot ontbinding zal het liquidatiesaldo worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, conform artikel 12.3 van de statuten.